Sociální podnik

Bistro pod sadem (Juré s.r.o.) je sociální podnik a zaměstnává osoby OZP .

 1. Společensky prospěšný cíl
  Podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech
 2. Sociální prospěch
  Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 %
  zaměstnanců
  Podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin
  znevýhodněných osob
  Zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku
 3. Ekonomický prospěch
  Alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů
  Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku
 4. Environmentální prospěch
  Podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi
 5. Místní prospěch
  Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby
  Podnik přednostně využívá místní zdroje:
  a) zaměstnává místní obyvatele,
  b) nakupuje od místních dodavatelů
  Podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry
Menu